Yük aktarma kolu kumandası

Dökme ve seri imalat ürünlerinin (tahıl, yapı malzemeleri) ve de sıvıların nakliyesini yapan gemiler genel olarak malların pnömatik olarak veya sıvı söz konusu olduğunda - pompalar üzerinden taşındığı yük aktarım tesislerinde yüklenip boşaltılmaktadırlar. Bu tesislerdeki yükleme kolları, yükleme ve boşaltım esnasında malzeme transferinin kesintiye uğramayacağı şekilde pozisyonlandırılmalıdırlar. Harekete geçirme ve kumanda görevleri arasında yük aktarım kolunun pozisyonunun kontrolü yer almaktadır.

Yük aktarma kolu kumandası

Beklentiler

Yük aktarma kollarının her bir aksı, engebeli ortamlardaki kullanımda kendini gösteren ve örn. deniz suyuna dayanıklı ve de mekanik açıdan oldukça sağlam olan anahtarlama cihazları veya sensörleri ile sorgulanmalıdır. Şalterler çoğunlukla sıkışık alanda takılı olduklarından, kablosuz şalterlerin kullanımı ile, kurulumu önemli ölçüde kolaylaştırabilmekte ve kablo kopması tehlikesini ber tarafedebilmektedir. Eğer dökme mal veya sıvı patlayıcı ise, ilaveten patlamaya karşı koruma gerekleri dikkate alınmak zorundadır.

Hayata geçirme

Tesis kurucuları bu türden yük aktarma kollarının konum sorgulanmasında çoğunlukla, biri dönme diğeri ise doğrusal hareketlerin kontrolü için olan iki pozisyon şalterinde karar kılmaktadırlar. Bu noktada "Extreme" programında çeşitli model serileri mevcuttur - kabloya bağlı modeller veya kablosuz şalterler, her iki model serisi de patlama riski taşıyan ortamlara uygundur.

Müşteri faydası

Bu uygulamada da, zorlu ortam koşullarında (tuzlu su, toz ve kir, ulaşılması zor tesis bileşenlerinde) pozisyon kontrolünün güvenilirliği ön plandadır. Kablosuz pozisyon şalterlerinin kullanımı ayrıca enerji ve sinyal aktarımı için kontakt bileziği kullanımından kurtarmaktadır.

Yük aktarma kolu kumandası