Vinçler için azami kaldırma yüksekliği şalteri (Ship & Offshore)

Vinçlerde güvenlik açısından üstteki çengel pozisyonunu sorgulamak gereklidir. Bununla, yük yukarıya taşınırken vinç çengelinin vinç kolu kafasına çarpması engellenmektedir. Bu görevi, denge ağırlığı ile donatılmış özel yapı halatlı emniyet şalteri yerine getirmektedir. Denge ağırlığı şalterin kontağını kapalı tutar. Kanca bloğu üstteki son noktaya ulaştığında, kaldırılarak kontağın açılmasını tetikleyen denge ağırlığına çarpar.

Vinçler için azami kaldırma yüksekliği şalteri

Beklentiler

Söz konusu olan emniyete yönelik bir görev olduğu için, şalterin son derece güvenilir olması beklenmektedir. Şalter olumsuz hava koşullarına maruz kalmaktadır, dolayısıyla korozyona, bazı durumlarda ise deniz suyuna dayanıklı olmak zorundadır. Zorlu ortam şartları nedeniyle vibrasyonlara karşı duyarsız olması beklenmektedir. Şalterin mekaniğinin süreklilik arz eden çekme yüküne karşı denge ağırlığı ile donatılmış olması gerekmektedir. Eğer vinç sondaj platformlarına veya gaz tankeri gemilerine kurulacaksa, bunların haricinde, patlama riskine karşı koruma gereklilikleri de geçerli olacaktır.

Hayata geçirme

Tanımlanan profil standardının gereklerini, elektrikli yapı elemenları tamamen döküm olan özel model halatlı şalterler yerine getirmektedir. Azami kaldırma yüksekliği şalteri kutusu korozyona karşı korumalıdır. Bu yöntemle, bocurgat hareketinin son devre kesme işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde yüksek güvenilirlik sağlanmış olmaktadır. Bu türden şalterleri steute, müşteri istekleri doğrultusunda yıllardan beridir üretmektedir.

Müşteri faydası

Azami yüksekliğin devreden çıkarılması işlemi, mobil ve sabit vinçlerin emniyet donanımları arasında yer almaktadır. steute, kötü hava koşullarının egemen olduğu ortamlarda oldukça yüksek oranda çalışmaya hazır olma durumuyla kendini gösteren çözümler üretmektedir.

Vinçler için azami kaldırma yüksekliği şalteri