Ankraj kancası

Açık deniz ve iç sularda seyreden gemilerinin ankraj halatları artık iskele babalarına değil, daha ziyade hareketli ankraj kancalarına demirlenmektedirler. Bu arada kancalar örneğin elektromekanik olarak açılmaktadır. Önce bağlama halatları bu kanca sistemi aracılığıyla çekilir ve daha sonra gerçek ankraj palamarları. Bu sayede diğer avantajların yanısıra kullanımda kolaylık ve daha fazla güvenlik sağlanmış olur: acil durumda, örneğin bir fırtınada ankraj hızlıca çözülebilmektedir. Aynı teknoloji, gaz tankeri gemilerinin offshore yükleme istasyonlarına bağlanması veya gemiden gemiye yük aktarma işleminde de kullanılmaktadır.

Ankraj kancası

Beklentiler

Ankraj kancaları kaldırma silindirleri tarafından hareket ettirilirler. Bağlama halatları opsiyon olarak (ve kullanıcılar tarafından çoğunlukla sipariş edilen) bocurgat üzerinden çekilebilirler. Bu bocurgat isteğe göre kumanda paneli ve/veya ayak pedalı ile başlatılır ve durdurulur. Ayak pedalı deniz suyuna dayanıklı, mekanik açıdan sağlam ve uygulama durumuna göre ex korumalı da olmalıdır.

Hayata geçirme

Oldukça sağlam ve korozyona dayanıklı ve patlama riski   taşıyan alanlardaki ekstrem uygulamalar için de geliştirilmiş olan ayak pedalları, bağlama halatlarına yönelik bocurgatların güvenli kullanımına imkan tanımaktadır. Opsiyonel olarak ayak pedallarının kullanımıyla, anahtarlama cihazlarının pozisyonlanmasında daha fazla esneklik olanağı tanınmakta ve kablo kopması dolayısıyla oluşan aksamaların önüne geçilmektedir.

Müşteri faydası

Yüksek zorlanmalara dayanıklı, ekstrem uygulamalarda denenmiş ayak pedalları, ankraj kancalarının normal ve acil durum kullanımlarında mutlak güvenli kullanımı için gerekli ön koşulları sağlamaktadır. Kablosuz ayak pedalları ile aynı zamanda tekrardan ergonomik kullanım mümkün kılınmakla birlikte engebeli liman işletmesinde zararlara yol açabilecek enerji ve sinyal için kablo girişleri yoktur.

Ankraj kancası