Sondaj borusu çevirme anahtarı emniyeti

Bir petrol sondaj platformunun ana bileşenlerine, sondajın katettiği aşamayla birlikte sondaj borusuna yeni boru brimlerinin takviye edildiği alan dahildir. Bu alan emniyete alanmalıdır, çünkü bileşenlerin girişi otomatik olarak uygulama brimleri tarafından gerçekleştirilir.

Sondaj borusu çevirme anahtarı emniyeti

Beklentiler

Burada patlamaya karşı emniyet tedbirlerinin gerekleri ve gerekli olması halinde diğer sektöre özgü kurallar bütünü her hâlükârda dikkate alınmalıdır. Tesisin çevresindeki tehlike alanının emniyete alınmasının yanı sıra, tehlike alanında acil kapatma olanağı dikkate alınmalıdır.

Hayata geçirme

Ex halatlı emniyet şalteri devreye girdiğinde, her iki tehlike tedbiri (tehlike alanının emniyete alınması ve acil kapatma), emniyet anahtarlama cihazları modelleriyle karşılanmaktadır. İki üst üste düzenlenmiş halat sistemi, tehlike alanına girişin kapatılmasını sağlamaktadır. Eğer çalışanlar halatlardan birini çektiğinde, acil kapatma fonksiyonu tetiklenir ve tesis durdurulur.

Müşteri faydası

Tek bir cihaz modeliyle her iki fonksiyonu yerine getirmek mümkün olabilmektedir. Halatlı emniyet şalterlerinin çok sağlam olmaları ve bir çok ekstrem uygulamada kullanılabiliyor olmaları dolayısıyla zorlu ortamların oldukça yüksek beklentilerini karşılanabilmektedir. Ayrıca, bu türden emniyete alma tasarımları "ince"dirler: Yüksek emniyet seviyesini ihlal etmeksizin - koruma çiti sistemlerinden feragat etmek mümkün olabilmektedir.

Sondaj borusu çevirme anahtarı emniyeti