Kapı kumandası (Logistics)

Sanayi üretiminde her bir alan veya salon birbirinden çoğunlukla sanayi tipi kapılarla (hızlı açılan kapılar, tekerlekli kapılar...) ayrılmışlardır. Dış mekanlara bağlantı da bu kapılarla gerşekleşir. Kişiler ve forklift trafiği için anlamı: bu kapıları açmak ve gereği halinde tekrardan kapatmak için rahat ve amaca uygun bir imkan tanınmalıdır. Bu noktada genellikle salonun tavanına takılan halatlı şalterler kendini göstermektedir. Kullanıcı, şalterin aktüatörüyle bağlı olan bir çekme halatını harekete geçirir ve kapı açılır.

Kapı kumandası

Beklentiler

Bu türden bir şalterin kurulumunda çoğunlukla kabloların döşenmesi maliyeti, çekme şalterinin fiyatını bir kaç katı oranında aşar, çünkü metrelerce kablo döşenmek durumundadır. Bu nedenledir ki kablosuz teknolojinin kullanımı, maliyetleri önemli ölçüde düşürebilmektedir. Şalterin sağlam bir yapıya sahip ve çalıştırılmasının kolay olması gerekmektedir.

Hayata geçirme

Sanayi tipi kapıların açılması ve kapatılması, steute kablosuz anahtarlama cihazlarının ilk uygulama alanlarındandır ve günümüze dek en çok gerçekleştirilen uygulamalardan biridir. Çoğunlukla da RF 95 serisi kablosuz çekme şalteri kullanılmaktadır. Harekete geçirme organı bir halkaya sahiptir ve buna bir çekme halatı bağlanabilmektedir.

Müşteri faydası

Kablosuz çekme şalterinin kurulum ve çalıştırma maliyeti çok düşüktür ve ihtiyaç halinde başka bir yere de konumlandırılabilmektedir.

Kapı kumandası