Yandan sürülebilen emniyet kapılarındaki kumanda elemanları

Yandan sürülebilen emniyet kapıları, yerden tassaruf etme avantajını sunmaktadırlar. Ancak prensip olarak mühendisin, emniyet kapılarındaki kumanda elemanlarına, hareketli enerji ve sinyal girişi ön görmesi gerekmektedir - ya da kablosuz çok fonksiyonlu bir kolda karar kılmak durumundadır.

Yandan sürülebilen emniyet kapılarındaki kumanda elemanları

Beklentiler

İnsan-makine-arabirimdeki kablosuz bir çözümden, yüksek oranda çalışmaya hazır olması, güvenli bir sinyal aktarımı yapması ve içgüdüsel bir kumanda özelliği taşıması beklenir.

Hayata geçirme

Kablosuz çok fonksiyonlu bir kol ile makineyi kullanan, kumanda prosesini kontrol ederken, kumanda elemenları doğrudan görüş alanındadır ve doğrudan erişebilmektedir. Enerji ile besleme, minyatür gün ışığı hücresi veya batarya üzerinden gerçekleşir. Farklı kablosuz teknolojiler mevcuttur.

Müşteri faydası

Harici kumanda panellerinden vaz geçilebilmektedir. Buna ilaveten ergonomik açıdan uygundur ve kumanda emniyeti sağlanmıştır, çünkü kullanan, prosese bakarken tuşları kullanabilmektedir. Hareketli enerji ile besleme ünitelerinden vaz geçebilme ile aşınma azalmakta ve çalışmaya hazır olma oranı yükselmektedir.

Yandan sürülebilen emniyet kapılarındaki kumanda elemanları