Kapı emniyeti (Factory Automation)

Üretime veya otomatik üretim bölümlerine giriş açık mı kapalı mı? Bu soruya cevap vermek, giriş veya emniyet kapılarından geçişler, ilgili anahtarlama cihazları ile kontrol altında ise mümkündür.

Kapı emniyeti

Beklentiler

Kapı kontrolü için olan anahtarlama cihazları, güvenilir bir şekilde çalışmalıdırlar ve ortam yapısına, örneğin ticari açıdan alışılagelmiş alüminyum profil ve emniyet çiti sistemlerine entegre edilebilir olması gerekmektedir.

Hayata geçirme

Aynı şekilde kompakt ve sağlam olan kablosuz pozisyon şalteri ile kapı konumu, hem de kapıya kablo döşemeye gerek kalmaksızın, kontrol edilmektedir. Buralarda ya "Energy Harvesting" prensibiyle çalışan anahtarlama cihazları veya - aktarım güvenliğine dair beklentilerin yüksek olduğu durumlarda - batarya destekli anahtarlama cihazları kullanılabilmektedir. İlgili sinyaller, amir gözlem odası veya kumanda sistemleri tarafından değerlendirilebilecektir. Kablosuz şalterler bu noktada, teknolojiye bağlı olarak emniyete yönelik anahtarlama görevi üstlenemezler.

Müşteri faydası

En çok da büyük otomasyon tesislerinde, giriş ve emniyet kapılarındaki kablosuz anahtarlama cihazları ile çalışarak oldukça yüksek kurulum maliyetlerinden kaçınmak mümkün olabilmektedir, çünkü kapılara kablo döşemek gerekmeyecektir.

Kapı emniyeti