Kaldırma tablalarında ve rotatif tablalarda pozisyon ve taşınan mal sorgulaması

Otomasyon üretimlerin bir çok yerinde, taşınacak malların ve de taşıyıcı donanımlarının pozisyonu sorgulanmak durumundadır. Eğer ilgili anahtarlama cihazları, sabit donanımlara takılı iseler, çoğunlukla kabloya bağlı şalterler ve sensörler kullanılır. Söz konusu olan, kaldırma tablaları,rotatif tablalar, seyyar araçlar, dikey taşıyıcılar, vs. gibi hareketli bileşenler ise, bu durumda makine yapımcısı kablosuz anahtarlama cihazlarını devreye sokmayı hesaba katmalıdır.

Kaldırma tablalarında ve rotatif tablalarda pozisyon ve taşınan mal sorgulaması

Beklentiler

Kablosuz anahtarlama cihazları - ya elektromekanik pozisyon şalteri veya temassız etkiye sahip kablosuz sensörler olarak - endüstriyel üretimin zorlu şartlarında (yansımalar, WLAN gibi farklı radyo frekans ağları) güvenilir bir şekilde çalışmalıdırlar.

Hayata geçirme

Kullanıcıya, farklı telsiz protokolü kullanan kablosuz pozisyon şalterlerinden oluşan geniş bir yelpaze sunulmaktadır. Eğer emniyet beklentileri çok yüksek değilse, enerji açısından kendine yetebilen, elektro dinamik enerji jeneratörüne sahip anahtarlama cihazlarının kullanılması önerilir. Ancak aktarım güvenliğine dair beklentiler çok yüksekse, bu durumda, alıcı birim ile çift yönlü sinyal alışverişinde bulunan ve yanı sıra düzenli olarak var olma sinyali gönderen, batarya destekli kablosuz anahtarlama cihazları kullanıma sunulmaktadır.

Müşteri faydası

Kablosuz teknoloji, kurulum maliyetlerinden ve zamandan tasarruf ettirmekte ve kablo sürükleme donanımları gibi aşınmaya meyilli bileşenlerden vazgeçilmesine olanak sağlamaktadır. Otomasyon birimi ile pano arasındaki mesafe büyüdükçe bu avantajın önemi bir o kadar artmaktadır. Buna ilaveten kablo kopma riski de yoktur.

Kaldırma tablalarında ve rotatif tablalarda pozisyon ve taşınan mal sorgulaması