Donanım İşletimi ve Proses Gözetimi

Tanımlanan ön koşullar altında, emniyet kapısı açık bir makineyi, donanım çalışmalarını yapmak veya prosesi gözlemlemek için çalıştırmak mümkündür. Ön koşullar arasında makinenin emniyetli bir anahtarlama cihazı üzerinden kullanımı yer almaktadır: Kullanıcı bu anahtarlama cihazının tuşunu veya pedalını basılı tutar. Basılı tutmayı bırakır bırakmaz makine durur.

Donanım İşletimi ve Proses Gözetimi

Beklentiler

Anahtarlama cihazı, makinenin ve aynı şekilde alıcı biriminin emniyeti adına beklentileri yerine getirmelidir. Sistemin tamamı için makine talimatları ve buna dair ikincil standartlar geçerlidir.

Hayata geçirme

Emniyete yönelik kablosuz teknoloji, özel işletim türleri "donanım işletimi" ve "proses gözetimi"nin standartlara uyumlu hayata geçirilmesini, lisansa tabi olmayan 2,4 GHz-frekans bandında çalışan kablosuz ayak pedalı ile mümkün kılmaktadır.

Müşteri faydası

Kablodan feragat etme dolayısıyla kullanıcı için, ayak pedalını serbestçe konumlandırmasına ve her daim proses üzerinde en iyi görüşe sahip olmasına imkan tanınmaktadır. Ayrıca zeminde rahatsızlık veren ve takılma riski taşıyan kablolar da olmayacaktır.

Donanım İşletimi ve Proses Gözetimi