Kapı kumandası (Building Technology)

IMal giriş ve çıkışındaki Forkliftler malları dışarıya veya içeriye nakledebilmek için her defasında sanayi tipi bir kapıdan geçmek durumundadır. Sanayi üretiminde her bir alan veya salon birbirinden çoğunlukla sanayi tipi kapılarla (hızlı açılan kapılarla, tekerlekli kapılarla...) ayrılmışlardır. Kişiler ve forklift trafiği için anlamı: bu kapıları forklifteyken açmak ve gereği halinde tekrardan kapatmak için rahat ve amaca uygun bir imkan tanınmalıdır. Bu noktada genellikle salonun tavanına takılan halatlı şalterler kendini göstermektedir. Kullanıcı, şalterin aktüatörüyle bağlı olan bir çekme halatını harekete geçirir ve kapı açılır.

Kapı kumandası

Beklentiler

Bu türden bir şalterin kurulumunda çoğunlukla kabloların döşenmesi maliyeti, çekme şalterinin fiyatını bir kaç katı oranında aşar, çünkü metrelerce kablo döşenmek durumundadır. Bu nedenledir ki kablosuz teknolojinin kullanımı, maliyetleri önemli ölçüde düşürebilmektedir. Şalterin sağlam bir yapıya sahip ve çalıştırılmasının kolay olması gerekmektedir.

Hayata geçirme

Sanayi tipi kapıların açılması ve kapatılması, steute kablosuz anahtarlama cihazlarının ilk uygulama alanlarındandır ve günümüze dek en çok gerçekleştirilen uygulamalardan biridir. Çoğunlukla da RF 95 serisi kablosuz çekme şalteri kullanılmaktadır. Harekete geçirme organı bir halkaya sahiptir ve buna bir çekme halatı bağlanabilmektedir.

Şalter „Energy Harvesting“ prensibi doğrultusunda çalışır: Bir elektro dinamik enerji jeneratörü, açma kapama tokmağının harekete geçirilmesi esnasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Elde edilen enerji miktarı, radyo frekans sinyalini alıcı birime aktarmaya yetmektedir. Böylelikle şalterlerin ne kabloya bağlı enerji girişine, ne sinyal kablosuna, ne de bir bataryaya ihtiyacı olur.

Müşteri faydası

Kablosuz çekme şalterinin kurulum ve çalıştırma maliyeti çok düşüktür ve ihtiyaç halinde başka bir yere de konumlandırılabilmektedir.

Kapı kumandası