nexy

Digital shop floor solutions

www.nexy.net

sWave.NET® - Lojistik ve Sanayi için akıllı kablosuz sensör bilişim ağları

Gelecek bilişim ağı işletmelerinindir

sWave.NET® ile steute, anahtarlama cihazlarının endüstriyel veri dünyasına entegrasyonunun bir sonraki ve mantıksal gelişim adımını tanıtmaktadır. Şirket IT’si için kendi uygulama sunucularına ve propriyeter arayüzlerine sahip, müşteri istekleri doğrultusundaki bilişim ağı çözümleri, her bir seviyeler haricinde, çok farklı sektör ve uygulamalarda bilgi ve veri alışverişi için tamamen yeni olanaklar sunmaktadır.

Industry 4.0 Sanayi Devrimi'ne hazır

Tam da ve de aynı zamanda Industry 4.0 Sanayi Devrimi prensipleri doğrultusunda tasarlanmış olan üretimde, sWave.NET® sayesinde yeni özgürlükler ortaya çıkmaktadır. Çünkü kesintisiz bilgi akışı, az sayıda ve titiz çalışma gerektiren ürünlerin (kısmen) otomatik üretiminin ekonomik açıdan yapılabilmesinin en temel ön koşuludur.

Sensörden Bilişim Ağına

Kompleks tesisler ve bilişim ağlar için yeni kablosuz sistem sWave.NET®'dir. Bu kablosuz iletişim standardı, küçük veri paketlerinin düzensiz aktarımında oldukça düşük enerji kullanımı ile yetinmektedir. Kablosuz anahtarlama sensör sisteminin boş alan menzili 700 m'ye kadardır. Mobil makine kullanımında, metalik parçalarda muhtemel refleksyonların ve de diğer sistemler dolayısıyla arızaların dikkate alındığında azami güvenli kullanım bilişim ağı genişliği yaklaşık 50 m'dir.

sWave.NET®-sürücü yazılımı, müşteri odaklı uygulamalar ile sWave.NET®-donanımı arasındaki arayüzü oluşturmaktadır. Bu katmanda bütün kablosuz sistem yönetilmektedir. Access Points (erişim noktalarının) kumanda üst yüzeyinde (Web-UI) bunları yapılandırmak mümkündür. Dolayısıyla kullanıcı yazılımı sWave.NET®-sisteminde yönetim işlerini üstlenmek zorunda değildir. Yapılması gereken tek iş, anahtarlama komutlarını bir ID'ye atamak ve sonra da bunu sürücü yazılımına aktarmak ve de gerekli olması halinde tuş basımlarını değerlendirmek olacaktır.

Bilişim ağına 5 adım

 1. Geniş bir Anahtarlama Cihazları Programı
  Elektromekanik kablosuz anahtarlama cihazları (pozisyon şalteri, pedallı şalterler, halatlı şalter ...) yanı sıra kablosuz sensörler (örneğin manyetik sensörler) ve kablosuz kumanda sistemleri de sWave.NET®-bilişim ağına entegre edilebilmektedirler.
 2. Rağbet gören kablosuz iletişim standardı
  sWave.NET®, ilgili alıcı birime son derece güvenli ve yüksek aktarım kalitesiyle ulaşan olağanüstü sağlam ve buna rağmen enerji tasarruflu, evrensel kullanıma açık 868/915/922 MHz bandında kablosuz protokolü kullanmaktadır.
 3. Bilişim ağının »Backbone«u: Access Point'ler (erişim noktaları)
  Access Point'ler (erişim noktaları) dağıtılmış bir şekilde yayın bölgesine yerleştirilirler ve kablosuz anahtarlama cihazları ile haberleşirler. Access Point'in (erişim noktasının) her biri yaklaşık 100 yüz anahtarlama cihazının sinyalini alabilmektedir. Bir kablosuz anahtarlama cihazı bir sinyal gönderdiğinde, erişim noktalarının belirlenmiş olan sıralamalarını takip eder. Eğer ilk erişim noktasına gönderim başarısız olursa, ikinci erişim noktası (Access Point) hedeflenir ve böyle devam eder. Bu ise oldukça yüksek bir aktarım güvenliğini temin eder.
 4. En üst seviyeye kadar entegre haberleşme
  Uygulama sunucusunda (Applikationsserver) steute tarafından tahsis edilen data bank çalışır, bu data bank sahanın bütün verilerini toplar ve ya doğrudan veya bir Middleware üzerinden müşteri taraflı bir IT platformuna (Enterprise Resource Planning / ERP, İşletme Veri Kaydı / BDE, Condition Monitoring / CMS, Depo yönetimi / LVS….) aktarır. İstenirse bu aktarım Webservice ile, bulunulan yerin haricindeki bir IT sisteme veya bir Cloud'da yapılabilir. Böylelikle her bir kablosuz anahtarlama cihazından işletmenin IT sisteminin en üst seviyesine kadar komple bir çözüm sağlanmış olur.
 5. Kolay Yapılandırma
  sWave.NET® bilişim ağı, web sunucu üzerinde ilgili gereksinimlere yönelik yapılandırılabilmektedir. Bilişim ağındaki değişiklikleri de bu yöntemle gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Veri bankası da kullanıcının taleplerine ve isteklerine uygun hale getirilebilmektedir.

Ürünler