Kilit şalterleri

Emniyet kilitleri, geleneksel emniyet switchlerine kıyasla, ilave kilitleme tertibatına sahiptirler. Ve bu, makinenin çalışma alanındaki tehlike arz eden hareket veya işlev durana kadar koruma donanımını kilitli tutar.

Emniyet kilitleri, prosesin, emniyet kapısının açılmasıyla kesintiye uğramasını engellemek için de artık sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ise, sabit kalan yüksek verimliliğe katkıda bulunur ve örneğin zorlu yeniden başlatma proseslerini veya birbirine bağlı üretim tesislerinin durmasını engeller. Yani burada mekine güvenliğinden ziyade proses güvenliği ön plandadır.

steute'nin emniyet kilitleri bütün geçerli beklentilerine ve makine güvenliği standartlarına uygundurlar. Genel otomasyon için STM serisi yanı sıra, patlama tehlikesi arz eden alanlar için seriler de mevcuttur.

Emniyet röle modülleri veya diğer analiz birimleri ile bağlantılı olarak steute emniyet kilitleri, EN 62061'e göre SIL 3'e veya EN ISO 13849-1'e göre PL e'ye ulaşmaktadır.