Git:Wireless

steute SPS IPC Drives 2019 fuarında: Dijital Üretim için kablosuz bilişim ağı çözümleri / Kablosuz bilişim ağı için yeni fonksiyonlar

steute "Wireless" faaliyet alanının fuar presentasyonu odağını "nexy" kablosuz bilişim ağı çözümü oluşturdu. Bunlar sayesinde sensör datalarının (IoT) şeylerin interneti veya diğer amir IT-Sistemlere aktarımı mümkün olabilmektedir.

Farklı sensörler ve elektromekanik anahtarlama cihazları, ve de güç çeviricileri ve kumanda sistemleri de kablosuz bilişim ağı çözümüne bağlanabilmektedir. Bunlar, steutenin tam da bu türden kullanımlar için geliştirmiş olduğu telsiz standartları sWave.NET® üzerinden verebilmekte ve alabilmektedirler. Access Points (erişim noktaları) kablosuz sensörlerinin ve güç çeviricilerin datalarını toplar ve Service Manager olarak kullanıcının amir IT-Sistemlerine data transferini üstlenen bir Sensor Bridge (sensör köprüsüne) aktarırlar. Böylelikle „Shopfloor“-Seviyesinden işletmenin Management-Seviyesine kadar kesintisiz bir haberleşme gerçekleşir. Modern tasarlanmış bir Dashboard, bilişim ağına bağlanmış olan bütün nihai cihazlarının güncel durumlarının anlaşılır bir şekilde görüntülenmesini üstlenmektedir.

nexy yazılımının karakteristik özelliği, beklentilere özel uyumunun kolay oluşudur. eKanban veya FTS-Filoları gibi farklı kullanım alanları için uygun çözümler mevcuttur. Bilişim ağı çözümünün bir diğer belirleyici özelliği: her ne kadar steute kablosuz özelliğe sahip sensörlerde geniş bir program sunmakta ise de, steutenin karşılayamadığı ölçü ebatları için sensörlerin entegrasyonu gerekiyorsa, bu türden sensörler bir sWave.NET®-Modülü ile donatılabilir ve kıstlama olmaksızın bilişim ağına bağlanması mümkündür. Bu sayede kablosuz bilişim ağının kullanım ve ikmali olanakları önemli ölçüde genişlemektedir.

En yeni şekliyle bağlanan bütün sWave.NET®-Alan Cihazları kablosuz olarak bellenim güncellemeleri (Firmware Updates) alabilmektedirler. Bu güncellemeler akabinde Sensor Bridge'de (sensör köprüsünde) hazır edilir ve yerel bilişim ağında dağıtılırlar. Bu şekilde bütün nihai cihazlar büyük bir maliyet olmaksızın sürekli olarak en yeni yazılım statüsünde tutulabilmektedir. Kullanıcı ilaveten Sensor Bridge'in konfigürasyonunu ve böylelikle kablosuz bilişim ağının toplam parametreleştirilmesini otomatik olarak bir FTP-Sürücüsünde depolayabilmektedir. Ayrıca Sensor Bridge, ilave SAP konektör üzerinden kullanıcının SAP-Sistemiyle güncel versiyonda haberleşmektedir.

Bu yöntemle nexy üretim prosesini dijitalleştirir, ağla birleştirir ve otomatikleştirir. Kullanıcı için bunun anlamı: Dijitalleştirme projelerini hızlı, kolay ve ihtiyaca özel gerçekleştirebilecektir. steute bunu SPS 2019 fuarında sergiledi.

SPS smart production solutions fuarında steute: salon 9, stant 450'de idi

 

Files:
steute sps ipc drives 2019 fuarında: dijital üretim için kablosuz bilişim ağı çözümleri / kablosuz bilişim ağı için yeni fonksiyonlar.pdf
22127-Halle_mit_Funkwellen_02.jpg
22136-Nexy_Grafik.eps
« back