Düz aktüatör AZ 335/355-B1-2245, lastikli

Aksesuar - Ex 355 AZ
Malzeme No.: 1170537
(Eski malzeme No.: 01.08.0157)
  • Kauçuk tabaka emniyet kapilarindaki vibrasyonlari kompanse eder
  • Aktüasyon radiusu, döner emniyet düzeneklerinde a = 900 mm ve b = 700 mm
  • Eksenel kayma x = 52,7 mm
Stok ürünü
İletişim

Aktüatör radyüsü

Menteşenin dönüm noktası ve emniyet-
şalterin üst tarafı artı x mm eklenerek bir olması gerekmektedir
a = Aktüatör radyüsü aktüatörün ince tarafın üstünde
b = Aktüatör radyüsü aktüatörün geniş tarafın üstünde
x = Eksen hizalama

Dikkat! x ölçüsü gövde yüzeyine alınması gerekir temas edilmiş aktüatörden değil!